dijous, 19 d’octubre de 2006

Punt de Trobada

Punt de Trobada amb Marcel Casellas
sessions en els quals s’improvisa sobre músiques d’origen tradicional
no hi ha grillons que em privin de ser lliure